Ansvarsfraskrivelse

Rhythm fremsætter ingen erklæringer om pålideligheden af funktionerne på denne hjemmeside, indholdet eller nogen anden hjemmesidefunktion og fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af servicefejl i det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov. Du anerkender, at enhver tillid til sådant materiale eller systemer vil være på egen risiko. Rhythm fremsætter ingen erklæringer vedrørende den tid, som indhold eller brugerindhold vil blive bevaret.

INDHOLDET OG webstedet LEVERES "SOM DEN ER" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. RHYTHM GARANTERER IKKE, AT INDHOLDET ELLER webstedet VIL VÆRE EGNET TIL NOGET BESTEMT FORMÅL OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RHYTHM PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OG GIVER INGEN GARANTIER FOR, AT FUNKTIONERNE OG OPLYSNINGERNE PÅ webstedet VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ EN UAFBRUDT BASIS, VIL VÆRE RETTIDIGE ELLER FEJLFRI ELLER IKKE VIL INDEHOLDE VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER RHYTHM IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN FOR UNØJAGTIGHED, FORSINKELSE, AFBRYDELSE AF SERVICE, FEJL ELLER UDELADELSE, UANSET OM DET SKYLDES BEGIVENHEDER UDEN FOR RHYTHM'S RIMELIGE KONTROL, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NATURKATASTROFER, SVIGT I KOMMUNIKATIONSLINJER, TYVERI, ØDELÆGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDES OPTEGNELSER, PROGRAMMER ELLER TJENESTER, ELLER FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE HERAF. I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL RHYTHM ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT TID, TABTE PENGE, TABT FORTJENESTE ELLER GOD VILJE, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNING, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM SÅDANNE SKADER ER FORUDSETE ELLER UFORUDSETE MED HENSYN TIL ENHVER BRUG AF webstedet. I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL RHYTHM ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN FOR NOGEN BESLUTNING TRUFFET ELLER HANDLING FORETAGET AF DIG I TILLID TIL SÅDANT INDHOLD ELLER WEBSTEDET .

Gældende lov: Disse brugsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Holland. Uden at det berører nogen bestemmelser i ufravigelig lovgivning, er alle tvister, der opstår under eller i forbindelse med disse vilkår, underlagt den eksklusive jurisdiktion for den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.

Kontaktinformation for Rhythm: Spørgsmål eller bekymringer vedrørende Rhythm's brugsbetingelser skal rettes til: privacy@rhythmtx.com.

Hvis en del af disse vilkår erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigter, og de resterende dele skal forblive i fuld kraft og virkning.

Hvis vi undlader at håndhæve eller udøve en bestemmelse i disse vilkår eller relaterede rettigheder, udgør det ikke et afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse.