Vilkår for bruk

Ved å gå inn på og bruke nettsidene som disse vilkårene ligger på ("nettstedet"), godtar du å være juridisk bundet av disse bruksvilkårene ("vilkårene"). Nettstedet eies eller kontrolleres av Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V. ("Rhythm"). es disse bruksvilkårene nøye før du bruker nettstedet.

Bruk av nettstedet: Rhythm eier, driver og vedlikeholder nettstedet. Nettstedet og innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, data, informasjon, rapporter, bilder, fotografier, grafikk, grafer, diagrammer, animasjoner og video som vises på nettstedet ("innholdet"), tilhører Rhythm eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter. Alle handelsnavn, varemerker, tjenestemerker og andre produkt- og tjenestenavn og logoer på nettstedet og i innholdet tilhører sine respektive eiere og er beskyttet av gjeldende lover om varemerker og opphavsrett. Alle varemerker, tjenestemerker eller logoer (samlet kalt "merker") som vises på nettstedet, kan være registrerte eller uregistrerte merker tilhørende Rhythm eller andre. Ingenting på nettstedet skal tolkes slik at det gir noen lisens eller rett til å bruke noen av merkene som vises på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Rhythm eller en tredjepartseier av slike merker. Enhver uautorisert bruk av merkene eller annet innhold er strengt forbudt.

Du samtykker i at når du får tilgang til innhold på nettstedet, skal du ikke bruke slikt innhold til noe formål som er i strid med eller bryter med gjeldende lover eller forskrifter. Du kan skrive ut, kopiere og laste ned innhold på nettstedet kun til personlig bruk. Du har ikke lov til å endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, ramme inn, lage avledede verk fra, overføre eller på annen måte bruke på noen annen måte for kommersielle eller offentlige formål, helt eller delvis, noe som helst innhold fra nettstedet, med mindre annet er uttrykkelig angitt her, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Rhythm. Hvis du kopierer eller laster ned innhold, samtykker du til ikke å skjule, slette eller endre eventuelle merknader eller forklaringer i innholdet.

Lenker til andre nettsteder: Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke støttes av Rhythm. Slike lenker tilbys som en bekvemmelighet for deg. Inkluderingen av en lenke utgjør ikke en godkjenning, autorisasjon, sponsing, tilknytning eller overvåking fra Rhythm med hensyn til slike lenkede nettsteder eller deres eiere. Rhythm har ikke verifisert nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på slike lenkede nettsteder og gir ingen garantier med hensyn til informasjonen som finnes der. Tilgang til lenkede nettsteder skjer på brukerens eget ansvar. Det kan gjelde andre vilkår og betingelser og personvernerklæringer for din bruk av lenkede nettsteder. Du bør derfor lese de gjeldende bruksvilkårene og personvernerklæringene i forbindelse med din bruk av slike tredjepartsnettsteder.

Brukeratferd: Ved å bruke nettstedet samtykker du til ikke å:

  • Legge ut, laste opp eller distribuere innhold som er ulovlig, erstatningsbetingende, krenkende, ærekrenkende, injurierende, unøyaktig, eller som en fornuftig person kan anse som anstøtelig, blasfemisk, uanstendig, pornografisk, trakasserende, truende, pinlig, hatefullt eller på annen måte upassende etter vår vurdering;
  • Forstyrre driften av nettstedet eller en brukers glede av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, (i) å laste opp eller på annen måte spre virus, adware, spionprogrammer, ormer eller annen skadelig kode, (ii) å komme med uoppfordrede tilbud eller reklame til andre brukere av nettstedet; (iii) forsøke å samle inn personopplysninger om brukere eller tredjeparter uten deres samtykke, eller (iv) forstyrre eller avbryte nettverk, utstyr eller servere som er koblet til eller brukes til å levere nettstedet, eller bryte regler, retningslinjer eller prosedyrer for slike nettverk, utstyr eller servere;
  • Utføre uredelig aktivitet, inkludert å utgi seg for å være en annen person eller enhet, hevde falske tilknytninger eller få tilgang til andres kontoer uten tillatelse.
  • Forsøk på å gjøre noe av det som er nevnt i dette avsnittet, eller bistå eller tillate personer å delta i eller forsøke å delta i noen av aktivitetene som er beskrevet i dette avsnittet.
  • Laste opp, legge ut, reprodusere eller distribuere informasjon, programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter (samt publisitets- og personvernrettigheter) uten først å innhente tillatelse fra eieren av slike rettigheter.
  • Samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere.
  • Bruke nettstedet til kommersielle formål som ikke er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Rhythm

Brudd på noe av det ovennevnte kan, når som helst og uten forvarsel, resultere i en advarsel, midlertidig begrensning eller suspensjon eller umiddelbar oppsigelse av kontoen din eller din tilgang til nettstedet, rapportering av din oppførsel til myndighetene eller rettslige skritt, alt etter Rhythms eget skjønn. Du erkjenner at Rhythm ikke er ansvarlig for og ikke påtar seg noe ansvar for brukernes handlinger eller unnlatelser, inkludert, uten begrensning, med hensyn til de nevnte aktivitetene.

intellektuell eiendomsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og krever at de som bruker nettstedet, gjør det samme. Vi kan avslutte bruksrettighetene til brukere som gjentatte ganger krenker immaterielle rettigheter. Du kan derfor ikke lagre materiale eller innhold på, eller spre materiale eller innhold via nettstedet på en måte som utgjør en krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter. Eiere av opphavsrettsbeskyttede verk som mener at deres rettigheter er krenket, kan rapportere påståtte krenkelser. Hvis du i god tro mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss via:

Rhythm Pharmaceuticals Netherlands BV
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
The Netherlands

Eller via e-post:

privacy@rhythmtx.com