UTDANNING

Oversikt over melanokortin-4-reseptorbanen (MC4R-banen)

Hypothalamus er en viktig del av hjernen som bidrar til å regulere sult. Hormonet leptin, som produseres av adipøst vev (fettvev), er en del av dette og går ned som respons på faste. Denne reduksjonen i leptin gjør at hjernen utløser virkningsmekanismer for å gjenopprette energibalansen. MC4R-banen er en del av denne prosessen og en avgjørende regulator for sult og energibalanse, ting som bidrar til å opprettholde en stabil kroppsvekt.1

Sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen, som fører til umettelig sult (hyperfagi) og tidlig debut av fedme, er forskjellig fra generell fedme.1

Sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen oppstår som regel på grunn av følgende
Sjeldne, svært virkningsfulle varianter i bare ett gen som fører til tap av funksjon i MC4R-banen
Sjeldne, svært virkningsfulle varianter i ulike genfamilier som fører til sykdommer som Alströms syndrom og Bardet-Biedls syndrom.
En ervervet skade i hypotalamusregionen som fører til en svekkelse av MC4R-banen. Dette fører til hypotalamisk fedme

Et av hovedsymptomene på sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen er hyperfagi. Hyperfagi kjennetegnes ved en overveldende, sterk og konstant sult, at det tar lang tid å bli mett, at metthetsfølelsen varer i kort tid, og potensielt ekstrem matoppsøkende atferd, f.eks. at man våkner om natten for å finne noe å spise. Hyperfagi fører til et overskytende energiinntak, som bidrar til fedme.5,6

Fedme skyldes faktorer som forstyrrer balansen mellom energiinntak (matinntak) og energiforbruk (metabolisk nivå, termogenese og fysisk aktivitet). Riktignok er det mange miljøfaktorer som kan påvirke denne balansen, men også genene våre definerer i stor grad kroppsvekten. Forskning viser at enkelte genetiske varianter som oppstår naturlig, er forbundet med fedme.1,6,7

Funksjonell signalformidling via banen

MC4R-banen spiller en viktig rolle når det gjelder å regulere sult, og innebærer nevral aktivering i hypothalamusregionen av hjernen som respons på frigjøring av leptin fra fettvev. Riktig regulering av sult krever tilstrekkelige nivåer av melanocyttstimulerende hormon-nevropeptider (MSH-nevropeptider) som aktiverer MC4R og utløser en reduksjon i sult og samtidig økning i energiforbruk.1,2,6

Svekket signalformidling via banen

Hos pasienter med en sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen er signalformidling via MC4R-banen svekket på grunn av genetiske varianter oppstrøms for MC4-reseptoren, og dette fører til hyperfagi og tidlig debut av alvorlig fedme.8

Mer informasjon

2 mins
Learn more about the mechanism behind rare MC4R pathway diseases
3 mins
Learn more about the cardinal symptoms of rare MC4R pathway diseases

Referanser:

  1. 1. Fonseca ACP, et al., J Diabetes Complications. 2017;31:1549-1561.
  2. 2. Huvenne H, et al., Obes Facts. 2016;9:158-73.
  3. 3. Haqq AM, et al., Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10:859-868.
  4. 4. Kim JH, Choi JH. Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2013;18:161‒7.
  5. 5. Heymsfield SB, et al. Obesity (Silver Spring). 2014;22:S1‒S17.
  6. 6. Littleton SH, et al. Mol Diagn Ther. 2020;24:653‒663.
  7. 7. Yazdi FT, et al. PeerJ. 2015;3:e856.
  8. 8. Eneli I, et al. Appl Clin Genet. 2019;12:87‒93.