En voksende problem
MONOGEN FEDME

Å avdekke den underliggende årsaken til et voksende problem

Genetiske varianter i melanokortin-4-reseptorbanen (MC4R-banen) kan hemme reguleringen av sult, matinntak, metthet og energiforbruk.1,2

Melanokortin-4-reseptor og fedme

Hemmet MC4R-signalisering kan føre til hyperfagi (patologisk, umettelig sult) og tidlig debut av alvorlig fedme uansett miljø- og livsstilsfaktorer.3,4

Sjeldne genetiske varianter i MC4R-banen kan føre til svekket nevronal signalformidling, noe som fører til sjeldne genetiske sykdommer slik som fedme relatert til proopiomelanokortinmangel (POMC-mangel) og fedme relatert til leptinreseptormangel (LEPR-mangel).4,5

Udiagnostisert underliggende årsak

Den underliggende årsaken til tidlig debut av alvorlig fedme er ofte underdiagnostisert. Proaktiv identifikasjon av hovedsymptomer kan sørge for at barn som lever med en sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen, får egnet behandling4,6

Å identifisere sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen

Når hovedsymptomene hyperfagi og tidlig debut av alvorlig fedme har blitt identifisert, kan genetisk screening bidra til å identifisere tilstedeværelsen av en sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen.7

MC4R-banen, må du vurdere følgende hovedsymptomer:

Hyperfagi (patologisk, umettelig sult)8

Sterk og langvarig sultfølelse

Alvorlig opptatthet av mat

Lengre tid til metthetsfølelse

Ekstrem matoppsøkende adferd (spiser om natten, stjeler mat, leter etter mat i søpla)

Kortere varighet av metthetsfølelse

Betydelig stress og uhensiktsmessig reaksjon ved matnektelse

Tidlig debut av alvorlig fedme (tidlig debut regnes vanligvis som ved 2 til 5 års alder)4,9,10

En BMI-kurve som ligger godt over referansepersentilene kan indikere en underliggende sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen.

Fremskynde henvisning

Proaktiv identifikasjon og hensiktsmessig testing av hovedsymptomer kan sørge for at barn som lever med en sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen, får egnet behandling.6

Noen avgjørende kliniske undersøkelser må utføres for rask identifisering av sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen:6, 11

Det er viktig å ta en detaljert anamnese
Registrer familieanamnese, hvis tilgjengelig

Tidligere vegring mot tradisjonelle strategier for behandling av fedme kan være en nyttig faktor å evaluere.

Selv om individuelle varianter er uvanlig, er sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen sannsynligvis ikke uvanlig blant individer med tidlig debut av alvorlig fedme. Ved utvelgelse av pasienter med potensielle genvarianter knyttet til fedme, er debutalderen en viktig faktor.4,6

Tidlig diagnose

Tilgang til hensiktsmessige verktøy betyr at genetiske varianter som forårsaker sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen, kan diagnostiseres tidlig. Kliniske retningslinjer anbefaler genetisk testing for å bekrefte diagnosen og bidra til å utarbeide egnede tiltak for pasienter som viser hovedsymptomene hyperfagi og tidlig debut av alvorlig fedme.6

Diagnostisering av en sjelden sykdom knyttet til MC4R-banen og kunnskap om hovedårsaken til problemet kan ha betydelig innvirkning på pasientens liv, deriblant følgende: 6,10,12

Bedre ivaretakelse av pasientens helse gjennom informasjon om tiltak for behandling av hyperfagi og fedme samt ved å fastslå hvorvidt pasienten kvalifiserer til farmakoterapi eller kliniske utprøvinger
Reduksjon av sosiale stigma knyttet til fedme samt utarbeidelse av strategier for å håndtere stigmatisering
Pasienten og omsorgsytere får bedre forståelse av hovedårsaken til tilstanden og kan ta veloverveide beslutninger om behandlingen
Muliggjør forebyggende screening av assosierte tilstander

Genetisk screening

Genetisk screening, med bruk av riktige genpaneler, gjør det nå mulig å identifisere mange flere sjeldne sykdommer – sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen kan være en del av dette.6

Genetisk testing i kombinasjon med evaluering av klinisk prestasjon kan være til hjelp ved diagnostisering av sjeldne sykdommer knyttet til MC4R-banen, som kan: 11

Bidra til å legge til rette for spesialisert behandling av pasientens helsetilstand
Gi pasienten og de pårørende mulighet til å ta informerte beslutninger om helsehjelp

Utdanningsressurser

Vis alle ressurser
Klikk her for å finne mer informasjon om MC4R-sykdommer samt opplæringsressurser og møter produsert av ressurser og møter produsert av Rhythm.

Vi vil fortsette å oppdatere denne siden med ressurser om sjeldne sykdommer i MC4R-banen.
HANDOUT
Bakgrunnsinformasjon om kardinalsymptomer
HANDOUT
Bakgrunnsinformasjon om sjeldne sykdommer i MC4R-banen
HANDOUT
Informasjonsmateriell om POMC/LEPR-mangel

Referanser:

 1. 1. Yazdi FT, et al. PeerJ. 2015;3:e856.
 2. 2. Acosta A, et al. Genes Nutr. 2014;9:384.
 3. 3. Haqq AM, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10:859–868.
 4. 4. Huvenne H, et al. Obes Facts. 2016;9:158-73.
 5. 5. Fonseca ACP, et al. Obes Facts. 2016;9:158‒73.
 6. 6. Clément K, et al. Physiol Behav. 2020;227:113134.
 7. 7. Styne DM, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102:709–757.
 8. 8. Heymsfield SB, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102:709–757. 8. Heymsfield SB, et al. Obesity (Silver Spring). 2014;22:S1‒S17.
 9. 9. Ellacott KLJ and Cone RD. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006;361:1265–74.
 10. 10. Kohldorf K, et al. Int J Obes (Lond). 2018;42:1602–1609.
 11. 11. August GP, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:4576–99.
 12. 12. Kleinendorst L, et al. BMJ Case Rep. 2017;2017:bcr2017221067.